Ga dispensasjon for skogsbilvei

Artikkelen er over 1 år gammel

Tingvoll formannskap ga tirsdag enstemmig grønt lys for å gi dispensasjon fra gjeldende arealplan slik at skogsbilveien i Torjulvågen kan gå innom et område regulert til fritidsbebyggelse.