Tre millioner til bedre avkjørsel på Aspøya

Statens vegvesen vil foreta utbedringer av den trafikkfarlige avkjørselen til Aspøya fjordsenter på E39/Rv 70 i Tingvoll. Det vil koste henimot tre millioner kroner.