Her er det lov å stå i maks to timer: – Politiets jobb å håndheve dette

Det blir nå opp til politiet å håndheve parkeringstida på maks to timer ved rasteplassen på Skjevlingsneset. Vegvesenet har ikke myndighet til dette.