Mer enn halve formannskapet var inhabile under hotellsaken

Av

Fire av sju medlemmer i Tingvoll formannskap ble kjent inhabile.