Provosert over ny søknad om avfallslagring på Raudsand

Politikerne i Tingvoll er irritert over at det stadig vekk popper opp nye søknader om lagring av det som kan være forurenset masse på Raudsand, rett over fjorden for øko-kommunen.