Spliden mellom ytre og indre del av Tingvoll satt på vent

Spliden mellom indre og ytre del av Tingvoll ble – i alle fall inntil videre – dempet og kanskje avverget i kommunestyrets budsjettmøte torsdag. Men den kan lett blusse opp igjen…