Skjebnedagen nærmer seg for Tingvoll Økopark - uten mer penger er det kroken på døra

Denne uka avgjøres skjebnen til Tingvoll Økopark. Tingvoll kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune står i en situasjon som kanskje best kan sammenlignes med å måtte velge mellom pest eller kolera da det vil koste uansett.