Økokommunen Tingvoll skal spare ved å fyre med olje...

Tingvoll kommune må spare. Det gjør økokommunen ved å brenne opp 13 – 14 tonn fyringsolje for å spare 150.000 kroner, samtidig som regjeringen innfører forbud mot oljefyring fra 1. januar.