Gammelordføreren blir overkjørt i navne-strid

Tveekrem og Treekrem i Tingvoll skal heretter hete Tveekra og Treekra stikk i strid med grunneiernes og kommunens syn på saken. En av de som «overkjøres» er gammelordfører Einar Lund.