Bor du på bygda må du regne med møkkalukt og kanskje en stor møkkatank i nabolaget

Har du hus på landsbygda må du påregne noe møkkalukt og kanskje også en møkkatank med 1,5 millioner liter husdyrgjødsel i nabolaget.