Gir refs til rådmannen

Får refs: Tingvoll-rådmann Olaug Haugen får refs av kommunens kontrollutvalg.arkivfoto

Får refs: Tingvoll-rådmann Olaug Haugen får refs av kommunens kontrollutvalg.arkivfoto

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmann Olaug Haugen og hennes stab får refs av kontrollutvalget i Tingvoll for å hindre innsyn i kommunens gjøren og laden.

DEL

Det er tre forhold som påtales i kontrollutvalgets årsrapport for 2015. Alle tre karakteriseres som svært alvorlige og bes framlagt for kommunestyret.

Det vil neppe skje i kommunestyremøtet som var berammet til 25. august, for kommunen meldte onsdag på sine hjemmesider at dette møtet er kansellert. Neste sjanse er derfor 22. september.

Det første forholdet gjelder kommunens journalføringspraksis. Kontrollutvalget har ved flere anledninger blitt gjort oppmerksom på at kommunen har en praksis når det gjelder journalføring som ikke er i tråd med gjeldende lov og regelverk.

Kontrollutvalget peker på at selv om dokumenter/notater er ment for internt bruk og/eller er unntatt offentlighet, så skal de journalføres.

Skal journalføres

De viser til et eksempel som omhandler en oppsummering av samtaler med virksomhetsledere, stab og rådmann som ble lagt fram i et møte med kommunen 10. januar.

Kontrollutvalget gjør det klart at selv om dokumentet er ment for intern bruk og/eller er unntatt offentlighet, så skal det journalføres. At det ikke er gjort, betraktes som alvorlig.

Den andre saken som fører til refs, er at kontrollutvalgets leder, Rolf Ruste, ved to anledninger ble nektet adgang til lukkede møter i administrasjonsutvalget i kommunen.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra 8. juli i år bekreftet at leder har fullmakt til å møte i både åpne og lukkede møter, framgår det av årsrapporten.

At det ikke ble tillatt, karakteriserer kontrollutvalget som alvorlig.

Det tredje og siste forholdet som påtales, går på at kontrollutvalget ved flere anledninger har bedt om innsyn i offentlige opplysninger, redegjørelser og dokumenter. Dette har de ikke fått.

Et eksempel er nettopp den før nevnte oppsummeringen av samtaler med virksomhetsledere, stab og rådmann i Tingvoll av 10. januar 2014.

Kontrollutvalget ber nå om at de uten hinder av taushetsplikt får tilgang til enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument de ber om. Dette for at de skal kunne foreta de undersøkelser som de finner nødvendig for å gjennomføre de oppgaver kontrollutvalget er pålagt.

At de er blitt hindret i dette, betraktes som svært alvorlig.

Kontrollutvalget i Tingvoll i perioden 2011 til 2015 har bestått av leder Rolf Ruste, nestleder Gunnar N. Skuggevik og medlemmene Ingunn Talgø, Audun Hoem og Jan Ivar Aanes.

Årsrapporten for 2015 er imidlertid signert av det nye kontrollutvalget som er oppnevnt for perioden 2015 til 2019. Nå er Gunnar N. Skuggevik leder, Inger Helen Sira er kommet inn som nestleder, mens tidligere leder Rolf Ruste er medlem sammen med Kristin Sørheim og Lars Vatten.

Artikkeltags