Skeptisk til å gi rådmannen direktørtittel - sa ja likevel

Flere representanter i det nye kommunestyret i Tingvoll liker ikke at rådmannen skal få direktør-tittel, men alle gikk likevel inn for at Odd-Arild Bugge heretter tituleres som kommunedirektør.