Fire millioner kroner skal gi bredbånd til 90 husstander

Innenfor en kostnadsramme på fire millioner er det nå håp om bredbåndutbygging i enda en krets i Tingvoll kommune. Denne gang står området Grimstad – Kvisvik for tur.