Sprengte tomter uten kommunens tillatelse

BYGGESAK: Dag Tore Suul (i midten ved PCen) informerer formannskapet om det han og rådmann Olaug Haugen mener er alvorlige brudd på plan- og bygningsloven i forbindelse med Jåviktoppen boligfelt på Aspøya.

BYGGESAK: Dag Tore Suul (i midten ved PCen) informerer formannskapet om det han og rådmann Olaug Haugen mener er alvorlige brudd på plan- og bygningsloven i forbindelse med Jåviktoppen boligfelt på Aspøya.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tingvoll formannskap ble tirsdag informert om at det er igangsatt ulovlighetsoppfølging mot Jåviktoppen boligfelt på Aspøya for det de mener er alvorlige brudd på plan- og bygningsloven.

DEL

Tingvoll-politikerne applauderte og ønsket lykke til da de i april i fjor godkjente et privat regulert boligfelt med 17 nye boliger på Jåviktoppen på Aspøya i Tingvoll.

Tirsdag stilnet applausen i Tingvoll formannskap. Da ba rådmann Olaug Haugen om ordet og ville informere «om et par trasige saker» for Tingvoll kommune.

En av dem var at de hadde fått en alvorlig og utfordrende sak å hanskes med knyttet til Jåviktoppen og at den var kompleks og handlet om flere ulike brudd på lov og regelverk uten at de hadde full oversikt ennå.

Deretter slapp hun til Dag Tore Suul fra kommunens plan- og byggesaksavdeling. Han fortalte blant annet at det var igangsatt sprengning og utfylling pluss flere andre tiltak på Jåviktoppen uten at disse var godkjent av kommunen.

Han sa også at denne saken – og andre saker om ulovlighetsoppfølging – de siste månedene har tatt så mye tid for kommunens plan- og byggesaksbehandling at andre saker var blitt forsinket. Dette rammer de som opptrer lovlig og har de nødvendige tillatelser i orden.

Usikkerhet

Det handler blant annet om at eieren av feltet – Ivar Husteli – har satt i gang sprengning og utfylling av de tre ytterste tomtene på Jåviktoppen. Her er det ifølge Suul sprengt for grunt og fyllingen ligger for høyt.

Det mangler kommunal godkjenning på igangsetting av arbeidet, ansvarsrett og det er trolig brudd på flere andre bestemmelser.

Husene som skal bygges, blir blant annet liggende for høyt i terrenget, de vil kneise på toppen og fyllingen bli godt synlig.

Dessuten regnes grunnen ikke som sikker nok så entreprenør Rennbygg AS og kjøper av den ene tomta tør ikke ta sjansen på å bygge, mens den andre vurderer spørsmålet.

Går fløyten

Den tredje tomta går trolig fløyten for utbyggeren fordi de to første hus med garasjer må trekkes «inn på trygg grunn» og dermed legger beslag på den tredje tomta.

Når de ikke tør bygge, så ble det mer enn antydet i formannskapet at det er med et skråblikk til en nylig avviklet rettssak i Kristiansund. Her må et nybygd hus som kjent erstattes av utbygger blant annet fordi det står på utrygg grunn og har fått setningsskader.

Rådmann Olaug Haugen varslet formannskapet om at det kan bli aktuelt med befaring på stedet og at de har engasjert jurist for å bistå seg i ulovlighetsoppfølgingen.

Beklager

Utbygger Ivar Husteli sier i en kommentar til TK at han beklager at de har glemt å levere skjema til kommunen om ansvarsrett, gjennomføringsplan og søke om tillatelse til tiltakene som er utført. Disse dokumenter sier han ble levert allerede 17. januar.

Han sier den tredje tomta er skrinlagt fordi den ble for inneklemt etter justering av plassering av de to øvrige tomtene, men erkjenner at det ikke er søkt om endring av reguleringsplana for dette.

At den ble droppet har også å gjøre med at grensa til naboen viste seg å ikke være helt korrekt slik at den ble mindre enn forutsatt.

For høyt

At fyllingen ligger for høyt, har etter hans mening å gjøre at nivået ble bestemt for å få fall ut fra tomtene for blant annet kloakk.

Han beklager også at uskyldig tredjepart som ønsker å bygge i feltet, opplever en utsettelse og forsinkelse på grunn av det inntrufne.

Han mener feilene de har gjort ikke er så alvorlige at kommunens reaksjon med ulovlighetsoppfølging er berettiget.

Han opplyser at det er ryddet flere tusen kubikkmeter skog i området og at det er godt planert og oppfylt med tusenvis av kubikk med stein og jord slik at feltet skal bli så pent som mulig.

Artikkeltags