Her inngår de fergeavtale som er verd 1,2 milliarder kroner

Regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen (til venstre) og administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 signerte fredag 16. august kontrakten om drift av fergesambandet Halsa - Kanestraum for en periode på 10 år. Foto: Statens vegvesen

Regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen (til venstre) og administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 signerte fredag 16. august kontrakten om drift av fergesambandet Halsa - Kanestraum for en periode på 10 år. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen og Fjord1 har nå signert kontrakten om drift av tre nullutslippsferger mellom Halsa og Kanestraum for de neste 10 åra.

DEL

Kontraktsperioden er fra 1. januar 2021 og ut 2030 og kontrakten har en verdi på 1,23 milliarder kroner, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Dagens tre ferger på halsafjorden har ifølge Vegvesenet en kapasitet på omtrent 70, 70 og 90 personbilenheter. De tre nye fergene tar omtrent 120 personbilenheter hver.

Stor kapasitetsøkning

– Dette gir en vesentlig forbedring i kapasiteten på dette sambandet. Det blir også flere avganger på kveld, natt og helg slik at vi fra 1. januar 2021 har et døgnåpent fergesamband sju dager i uka, opplyser regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Han tilføyer at det i kontrakten også finnes opsjoner for å sette inn ytterligere én ferge hvis trafikkveksten skulle tilsi at det er behov for dette.

Uten klimagassutslipp

I en overgangsperiode på inntil ett år fra 1. januar 2021 har Fjord1 mulighet til å seile med ferger med standard og kapasitet som i dagens kontrakt.

Årsaken er at kravet om nullutslippsferger gjør at rederiet må ha mulighet til å bygge om eller bygge nye ferger som tilfredsstiller kravene til nullutslipp.

– De tre nullutslippsfergene som kommer på Halsa - Kanestraum er enda et eksempel på det grønne skiftet som pågår i fergesektoren. På få år har Statens vegvesen bidratt til å redusere klimagassutslippene fra ferger i norske farvann vesentlig, påpeker regionvegsjefen i pressemeldingen.

Artikkeltags