Vil skyte flere gauper

Tingvoll kommune har i et brev til Rovviltnemda søkt om særskilt tildeling av ekstradyr.

Tingvoll kommune har i et brev til Rovviltnemda søkt om særskilt tildeling av ekstradyr. Foto:

Tingvoll kommune har bedt Rovviltnemnda i Region 6 om å tildele minst én gaupe for felling på Tingvollhalvøya av kvoten for ekstra dyr i 2018.

DEL

Skogbrukssjef/viltforvalter i Tingvoll kommune, Lars Erling Koksvik har i et brev til Rovviltnemnda i Midt-Norge datert 08. februar søkt om særskilt tildeling av ekstradyr etter at gaupejakten ble stoppet tidligere denne uken da kvoten på to dyr er fylt.

Ingen logikk

«Tingvoll kommune har ved flere anledninger bedt om at kommunen blir flyttet ut av området for kvotejakt og over i området for kvotefri jakt (sør for halvøya). Det er etter vår oppfatning ingen logikk i at vi er sammen med kommunene Aure, Halsa og Surnadal når det gjelder forvaltning av gaupe. Det er ikke de samme gaupene som opererer i Aure, Halsa, Surnadal og Rindal som er på Tingvollhalvøya», skriver Koksvik i sin søknad.

Han presiserer videre at det ikke hjelper for deres utfordringer med tap av sau i Tingvoll om de skyter gauper i for eksempel Halsa eller i Surnadal, og legger til at dette har skjedd de tre siste årene, og at jakten har stoppet før jegerne i Tingvoll «har greid å gjøre noe uttak hos oss».

Vanskeligere sporingsforhold enn andre kommuner

«Under jakta i 2016 og 2017 var det ikke noe organisert jakting på gaupe i Tingvoll, men i 2018 ble det i hvert fall gjennomført to skikkelige forsøk med bra med jegere når sporingsforholdene var noenlunde. Man hadde da spor etter seks ulike gauper man holdt på med, men lyktes ikke å felle noen av dem. Interessen blant rettighetshavere og jegere er økende, men dette «kappløpet» om å få felt først fungerer dårlig i forhold til en presis forvaltning for uttak av dyr i Tingvoll» heter det i Koksviks brev til Rovviltnemda.

Skogbrukssjefen påpeker - som tidligere - ofte vanskeligere sporingsforhold enn kommunene øst for Tingvoll (Halsa/Surnadal/Rindal), og mener at hvis kommunen skal klare å gjøre noe uttak lokalt, må de «få bedre tid på å jakte gaupe og skaffe erfaring til de jegerne som har interessen for denne jakta».

Mange gaupeobservasjoner

Videre mener Koksvik at den «nåværende store frustrasjonen fra småfenæringa i Tingvoll som opplever at det ikke blir tatt nødvendige grep» må vektlegges. Dertil viser han til tall av store tap av sau lokalt: Over 180 sauer i 2016, og 117 sauer i 2017 (tapt på utmarksbeite i Straumnes).

Han skriver at Tingvoll har registrert mange observasjoner av spor etter gaupe og funn av hjortevilt drept av gaupe, og at det er hyppige synsobservasjoner fra publikum. Dette kan dokumenteres, skriver Koksvik, og viser til at de har etablert et overvåkningsprosjekt lokalt med bruk av 20 viltkameraer plassert i fire roder i ytre del av kommunen - i tillegg til bilder fra publikums private viltkameraer.

«Resultatene så langt har dokumentert et betydelig antall gauper på Tingvollhalvøya, som det må være fornuftig å høste av for å redusere tapstallene», fortsetter Koksvik.

I søknadsbrevet står det å lese at Tingvoll kommune dokumenterte (bilde/videobevis) i 2017 for minimum 13 individer av gaupe, som befinner seg på Tingvollhalvøya. Koksvik framholder at siden oppstarten av gaupeovervåkingsprosjektet i september, har de dokumentasjon for tre kull med henholdsvis «én unge, to unger og ei med trillinger». I tillegg kommer to ungdyr (trolig flere), og to hanner.

En hanngaupe skal også holde til «nokså fast i ytre del av kommunen», og en som bruker mer den indre delen sammen med Ålvundfjorden i Sunndal kommune. I tillegg kommer gauper som Koksvik «så langt ikke har klart å dokumentere på individnivå».

Får svar i slutten av februar

«Med begrunnelse om at vi har en spesiell stor tetthet av gaupe og store tap av sau på beite, håper vi på en rask behandling slik at resterende av jakttida i 2018 kan nyttes i februar og mars i Tingvoll», avslutter Lars Erling Koksvik i sitt søknadsbrev.

Samme dag som brevet ble sendt, har Kjell Vidar Seljevoll, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Trøndelag ved Klima- og miljøavdelingen, sendt følgende svar tilbake:

«Bekrefter med dette å mottatt deres søknad. Rovviltnemnda vil ta stilling til om og hvor det skal til dels dyr fra reservekvoten, i slutten av februar og med jaktstart for eventuelle tildelte dyr 1. mars 2018».

Artikkeltags