Søker om kommunal garanti på lån til turvei

Tingvoll IL har søkt Tingvoll kommune om kommunal garanti på et korttidslån på 2 millioner kroner i Sparebanken Møre for å sluttføre arbeidet med turstien fra muset til Vasslia.