Gå til sidens hovedinnhold

Påviste fiskesykdommen ILA i Tingvoll og Nesset

Artikkelen er over 3 år gammel

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved stamfisklokalitetene 18000 Rimstad i Tingvoll og 12904 Merraberget i Nesset kommune, melder Mattilsynet.

AquaGen AS driver med oppdrett av stamfisk på lokalitetene. Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

AquaGen varslet Mattilsynet 7. juli 2017 om mistanke om ILA på fisk ved lokalitetene.

Dette på bakgrunn av påvisning av ILA-virus (HPR-deletert) i prøver analysert ved private laboratorier.

Regiondirektør i region Midt stadfestet påvisning om ILA på fisk ved lokalitetene den 13. juli 2017.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Det er planlagt rask utslakting av fisken.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Det har ingen betydning for folkehelsen.

ILA er påvist flere steder i hele landet de siste ukene. Dersom sykdommen blir påvist på fisken blir det etter kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

Lokale tilpasninger for antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Området må forventes å ha en utstrekning på ca. 10–20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Kommentarer til denne saken