Maner til samarbeid mellom Romsdal og Nordmøre om et framtidig felles brannvesen

Brannmannskapene i Tingvoll og Straumsnes maner til samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal når det gjelder den framtidige brann- og redningstjenesten. De peker på Romsdalsalternativet som beste løsning.

Artikkeltags