Rekordoverskudd for sparebankstiftelsen

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Tingvoll, Finn Moe Stene.

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Tingvoll, Finn Moe Stene.

Sparebankstiftelsen Tingvoll mener også at 2019 kommer til å bli et godt år.

DEL

I en pressemelding skriver Sparebankstiftelsen Tingvoll at 2018 ble et ekstra godt år. Faktisk det beste driftsåret i stiftelsen sin historie. Årsoverskuddet ender på 19 millioner kroner, etter at regnskapet er belastet med 3,6 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål i 2018.

I 2017 hadde stiftelsen et resultat på 7,4 millioner, og gaveutbetaling på 5 millioner kroner.

– Årets resultat er 11,4 millioner kroner bedre enn budsjettet en arbeidet etter, skriver sparebankstiftelsen i pressemeldingen.

Overskuddet blir overført til formålskapital og gavefond, som nå har vokst seg til 200,7 millioner kroner.

Les også: Satte rekord for 7. året på rad 

Avkastning

Videre melder Sparebankstiftelsen Tingvoll at de oppnådde en avkastning 12,2 prosent av investert kapital i 2018, også er forbedring fra 2017.

– Her kan nevnes at hovedindeksen på Oslo Børs siste år falt med -1,84%, derfor er styret meget godt fornøyd med oppnådd resultat i 2018, skriver sparebankstiftelsen videre.

Det står også i pressemeldingen at siden stiftelsen startet med gaveutdeling i 2012 har det blitt tilført 23,2 millioner kroner i gaver til lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsen er også positivt på at Tingvoll idrettslag og kommunen samarbeider om å bygge en ny idrettshall, og skriver at de er positive til å bidra med «vesentlige midler» for at prosjektet skal bli realisert.

Fristen om å søke på gaveutdeling fra sparebankstiftelsen i år er for øvrig 31. mars.

Regnskapet med årsoppgjørsdisposisjoner skal behandles og fastsettes var Sparebankstiftelsen Tingvoll sin generalforsamling i møte 25. mars.

Les også: Rekordutbytte på 14 millioner

Artikkeltags