Avtalen oppsagt - asylmottaket blir lagt ned

UDIs oppsigelse av dagens avtale betyr at asylmottaket blir lagt ned og at kommunen må nedbemanne.