Kobbernettet skal utfases: Klinge krever utredning og fullgod erstatning

Surnadalingen Jenny Klinge er en av politikerne på Stortinget som ber regjeringen om opprettholde og vedlikeholde kobbernettet inntil konsekvensene av den planlagte utfasingen er utredet.