Tillitsvalgte i IBM: – Bank-, tele- og helsetjenester i Norge i fare for å stoppe opp!

–  I Norge er det fare for at nedbemanningen blant annet vil gå ut over driften av landets teletjenester, banktjenester og deler av helsevesenet.

– I Norge er det fare for at nedbemanningen blant annet vil gå ut over driften av landets teletjenester, banktjenester og deler av helsevesenet. Foto:

– Det vi nå advarer mot er effekten av en global nedbemanningspakke som ikke vurderer lokale konsekvenser.

DEL

Ifølge Digi.no (saken ligger bak betalingsmur) skal IBM utføre en dramatisk nedbemanning av arbeidsstokken i Norge.

– Det vi nå advarer mot er effekten av en global nedbemanningspakke som ikke vurderer lokale konsekvenser. I Norge er det fare for at nedbemanningen blant annet vil gå ut over driften av landets teletjenester, banktjenester og deler av helsevesenet advarer de tillitsvalgte i IBM i en pressemelding 31. mai.

IBM har besluttet å iverksette en global nedbemanning for å bedre lønnsomheten. Dette vil ramme spesielt ansatte i Norge som drifter en rekke kritiske datasystemer for EVRY og deres kunder. Konsekvensene kan bli at driften av datasystemer til en rekke kritiske samfunnsfunksjoner blir ustabile og i verste fall stopper opp.

IBM globalt har utstedt en generell nedbemanningsordre uten å tenke over lokale konsekvenser, forteller de tillitsvalgte i IBM i presseskrivet:

– Mange av de ansatte i IBM her i Norge drifter store systemer på oppdrag fra EVRY. Det er EVRYs kunder som igjen vil bli direkte rammet av at nøkkelpersonell og driftspersonell nedbemannes. Helt konkret vil dette blant annet ramme:

* Store helseforetak
* Det meste av nettbanktjenester
* Korttransaksjoner og netthandel
* Bankoverføringer til utlandet
* Telekomtjenester i Norge
* Kollektivtrafikk i Norge og Sverige
* Post- og logistikktjenester

Med redusert kompetanse og erfaring til å utføre drift/vedlikehold vil risikoen for feil øke dramatisk, mener de tillitsvalgte.

– Alle vet hvor sårbare vi er når betalingsterminaler og nettbanker er nede. Med de nedbemanningene IBM nå ønsker, vil omfanget av slike problemer bli adskillig større og langvarig, uten korrekt kompetanse til å løse problemene som oppstår.

Tillitsvalgte i Norge hevder de opplever at ledelsen i IBM Norge «forstår utfordringene og at det er en konstruktiv dialog mellom partene».

– Vi håper alvoret i situasjonen også blir tydeligere for IBM globalt og at denne beslutningen kan bli økonomisk negativ for partnerskapet mellom EVRY og IBM. Vi oppfordrer ledelsen på det sterkeste til å revurdere denne beslutningen, før misfornøyde kunder forlater selskapene.

Artikkeltags