Team Møre har kjøpt Averøy Billag

Artikkelen er over 15 år gammel

AVERØY: Team Møre AS har sikret seg aksjemajoriteten i Averøy Billag AS ved å kjøpe resten av porteføljen til Eide Auto AS.

DEL

Dermed er en 40 års epoke over for rutebilselskapet på Averøy som ble etablert i 1963. Styreleder Leif Vang, som også er disponent i Team Møre , orienterte styret i Averøy Billag om oppkjøpet mandag kveld.

De ansatte blir orientert i dag.

- Da Eide Auto ønsket å selge seg helt ut av billaget, valgte Team Møre som største aksjonær å ta det ansvar å kjø pe resterende aksjer, sier Vang.

Team Møre AS hadde fra før av 37 prosent av aksjene i Averøy Billag.

- Hensikten med oppkjøpet er å sikre økonomien i Averøy Billag og opprettholde rutetilbudet for trafikantene, sier Vang.

Siden 1975 er antall rutebilselskap i Møre og Romsdal redusert fra 52 til sju-åtte selskaper. Omstruktureringen innen samferdsel ute i Europa og skandinaviske land har tvunget Norge til å følge etter med etablering av større selskaper for å møte en stadig tø ffere konkurranse.

Sammenslåing av selskaper har gitt muligheter til bedre innkjø psordninger og mindre administrasjon.

- At Team Møre har sikret seg aksjemajoriteten i billaget får ingen konsekvenser for bemanningen i selskapet. Unntaket er min stilling. Den blir inndratt, sier disponent Odd Willy Sakshaug i Averøy Billag.

Han har allerede sikret seg ny jobb som daglig leder i Nordmøre Energigjenvinning og tilrer 1. juli.

De ansattes representanter i styret i Averøy Billag hadde heller ingen innvendinger mot aksjesalget på styremøtet mandag. De har lenge ventet på dette, helt siden Eide Auto solgte seg ned med 20 prosent i 2001.

Team Møre AS har med resterende 20 prosent fra Eide Auto sikret seg 57 prosent av aksjene i Averøy Billag.

Dette betyr at Averøy Billag AS etter dette blir et heleid datterselskap til Team Møre AS, som igjen er et datterselskap av Nettbuss AS, eid av NSB.

SpareBank 1 Nordvest er etter oppkjøpet største aksjonær etter Team Møre, med ca. 10 prosent av aksjene. Øvrige aksjer er fordelt på totalt 400 småaksjonærer, eid av ansatte, enkeltpersoner, Ralf Skram AS, Tine Midt Norge AS og Averøy kommune.

Artikkeltags