I driftsutvalget på tirsdag understreket ordfører Dagfinn Ripnes at Kristiansund kommune er innstilt på å gjennomføre en nitid undersøkelse for å få de faktiske forhold på bordet. Ifølge kommunalsjef Helge A. Carlsen har kommunen fått henvendelser fra flere personer som har følt seg urettmessig behandlet.

Assistanse fra KS?

– Vi kan ikke se bort fra at det forekommer overdrivelser, selv om det ikke er noen mistanke om at det er tilfelle her. Både politisk og administrativt er dette saker vi vil ta meget alvorlig, og kanskje be KS om assistanse, sa ordføreren.

Kommunalsjef Carlsen pekte på at barnehjemmet aldri var drevet av kommunen, men av en stiftelse hvor kommunen hadde representanter i styret.

– Barnevernet i Kristiansund plasserte barn i barnehjemmet og hadde tilsynsansvar med driften, sa Carlsen. Han opplyste at i tillegg til den statlige erstatningen som ble økt til 300.000 kroner i fjor, har flere kommuner i de største byene opprettet en egen ordning. I Bergen er det allerede utbetalt erstatninger i størrelsesorden 750.000 kroner for barn som har vært utsatt for overgrep i barnehjem eller fosterhjem.

Granske seg selv?

Geir Gjengstø (H) stilte spørsmål om det var riktig at kommunen etterforsket seg selv. Kommunalsjef Carlsen bekreftet at det kan være aktuelt å trekke fylkesmannen inn, slik det blant annet er gjort i Trøndelag. Det finnes barnehjem både i Molde, Ålesund og Ørsta, noe som kan være grunnlag for en bredere granskning i Møre og Romsdal. Både dette og eventuelt assistanse fra KS vil administrasjonen komme tilbake til.

Kirsten Gulla Skaret (Ap) sa at påstandene som er framsatt, vitner om et trist kapittel i norsk oppveksthistorie.

– En skikkelig granskning er både riktig og viktig overfor dem som opplevde overgrep, sa Skaret Gulla.

Viggo Jordahl (SV) ba om at politikerne ble løpende orientert om henvendelser til kommunen.

Det er flere historier fra tidligere barnehjemsbarn og ansatte i onsdagens papirutgave.