- Vi krever tryggheten tilbake

Line Hoem, Anna Owczarz og Arne Grødahl foran Stortinget i forbindelse med onsdagens demonstrasjon foran Strotinget.

Line Hoem, Anna Owczarz og Arne Grødahl foran Stortinget i forbindelse med onsdagens demonstrasjon foran Strotinget. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Under parolen «Ja til fullverdige akuttsykehus» samlet aksjonister fra hele landet seg til demonstrasjon utenfor Stortinget onsdag.

DEL

Nærmere 70 nordmøringer har tatt turen nedover, og barnelege Anna Owczarz er blandt dem som skal holde en appell.

- Vi pasienter og fagfolk er samlet her i dag for å vise motstand til en sentralisering av helse Norge.  I Møre og Romsdal fylket har myndighetene i mange år drevet med en sniksentralisering av helsetjenester og katastrofale konsekvenser av dette erfarer vi nå. Sykehuset i Kr-sund har blitt nedbygget og dyktige fagfolk forlot byen. Vi var alle vitner til når dette spisset seg i fjor høst da viktige poeng rundt geografi, trygghet og en demokratisk prosess ble skjøvet til side til fordel for en forhåndsbestemt sykehusplassering. Nå forventes det at befolkningen, sviktet av systemet, skal  finne seg i dette . Helsemyndighetene benekter all ansvar og “forlater” byen i ruinene og folket i opprør. Striden splittet fylket til det ugjenkjennelige.  Dette fordi verken Molde eller Kristiansund tør å miste sine lokalsykehus, sa barnelegen til de mange frammøtte ved Stortinget.

Geografi

Til helseminister og alle helsebyråkrater hadde hun en klar beskjed.

- Nordmøre finner seg aldri i det å miste Kristiansund sykehus på den måten. Nordmøre skal ha Kristiansund som sitt fullverdig lokalsykehus. Vi krever at helsemyndighetene tar ansvar for det som skjedde og forener folk i fylket tilbake.

Owczarz pekte også på de geografiske forholdene i Møre og Romsdal, og som barnelege pekte hun spesielt på hva dette betyr for barna.

- Som barnelege er barnas sak nær hjertet mitt. I Møre og Romsdal -et fylke med 4 sykehus og utfordrende geografi, jobber foretaket med å avvikle velfungerende barneavdeling i Kristiansund og vil ha kun en barneavdeling i hele fylket.  Det betyr uholdbær lange avstander til barneavdeling for 22.000 barn ,ca 2-3 timers kjøring med ferje på vei. Jeg har varslet om disse kritikkverdige forhold til foretakets ledelse og helseminister - uten å bli hørt. Jeg har arbeidet som lege i 20 år, både i Polen og i Norge, og aldri før har legeyrket vært så vanskelig som det er nå. Vi fagfolk skal nemmelig redde liv men hindres stadig av helsebyråkratiet.  Arbeidet vårt er ledsaget av samtaler med skremte foreldre som gruer seg til ferie og helg, for da er hjelpen for deres barn timesvis unna. Hvordan våger helsemyndighetene å fortelle disse foreldre og barna at slike vedtak er forsvarlige

Les også: På vei til Oslo for å kjempe for lokalsykehusene

Kampen for å bevare lokalsykehusenes akuttkirurgi seiler opp som et viktig tema i valgkampen. Demonstrantene mener sykehuspolitikken går i retning økt sentralisering.

– Så vi trapper opp kampen mot sentralisering og for gode lokalsykehus, lokal akuttberedskap og fødetilbud, skriver nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene på sin Facebook-side.

Nei til foretaksmodellen

Aksjonistene vil også kvitte seg med helseforetaksmodellen. I dag eies og styres sykehusene av helseregioner. Det er et ansvar som bør tilbakeføres til de folkevalgte, mener aksjonistene.

Helseminister Bent Høie (H) vil i høst legge fram en nasjonal sykehusplan. Men allerede i et års tid har han luftet tanken om at sykehusene bør ha et befolkningsgrunnlag på 60.000 til 80.000 pasienter for å bevare døgnbemannet akuttkirurgi. Det vil innebærer at halvparten av landets sykehus kan miste denne funksjonen. 52 sykehus har i dag akuttberedskap døgnet rundt.

Frykt for nedlegging

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har tatt kraftig til motmæle mot planene. De frykter at de mindre sykehusene på sikt står i fare for å bli lagt ned hvis viktige funksjoner som akuttkirurgi forsvinner.

– Ved å ta bort den kirurgiske akuttberedskapen, svekker man også det indremedisinske tilbudet og på sikt grunnlaget for hele sykehuset, sa Bente Øien Hauge til NTB i helgen. Hun er koordinator for nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Artikkeltags