Helgeland får beholde to akuttsykehus

Helseminister Bent Høie på foretaksmøte der han presenterer fastsettelsen av ny sykehusstruktur på Helgeland.

Helseminister Bent Høie på foretaksmøte der han presenterer fastsettelsen av ny sykehusstruktur på Helgeland. Foto:

Av

Det kunngjorde helseminister Bent Høie (H) mandag. Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn.

DEL

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

I dag har regionen tre sykehus som ligger i henholdsvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det har vært bred enighet om at dagens struktur ikke lenger fungerer.

Men det har vært sterk uenighet om hva alternativet skulle være. Om Helgeland i fremtiden skal ha ett eller to sykehus, og ikke minst hvor dette eller disse skal ligge.

Et viktig argumentene for at man skulle gå videre med ett sykehus, handler om at det vil gjøre rekruttering lettere og styrke fagmiljøene.

Samtidig er mange opptatt av at Helgeland er en spredtbygd region, og at reiseveien til sykehuset vil bli lang for mange.

Før helgen var Frp ute i media og sa at dersom Høie (H) konkluderer med at det må være to sykehus på Helgeland, kommer Frp til å kreve nye sykehus også i Alta og Kristiansund.

Frp krever omkamp

– Fremskrittspartiet er tydelig på at Bent Høie har to valg: Enten å bygge bare ett, nytt sykehus på Helgeland – eller så kommer vi til å kreve nye sykehus i Alta og Kristiansund. Man kan ikke ha et prinsipp i en region og et helt annet i en annen region, sa helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NRK.

I desember gikk styret i Helse nord inn for en løsning med to sykehus. I vedtaket gikk et enstemmig styre inn for at det skal bygges et nytt hovedsykehuset med administrasjon i Sandnessjøen, at sykehuset i Mo i Rana skal bestå og det skal være et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Styret mente at et hovedsykehus i Sandnessjøen ville gi best tilgjengelighet for befolkningen på Helgeland.

Beslutningen om å beholde to sykehus åpner for omkamp om sykehusstrukturen i Møre og Romsdal og Finnmark, mener helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

Hun påpeker at det i Alta-regionen er over to timer med gode kjøreforhold til nærmeste lokalsykehus, og at Nordmøre, som er en region nesten på størrelse med Helgeland, vil stå uten sykehus.

– Jeg forstår ikke hvordan Bent Høie kan mene at denne to-sykehusmodellen er det beste for Helgeland, men ikke det beste for Vest-Finnmark og Nordmøre. Det er vanskelig å forsvare overfor dem som bor og lever i disse regionene, skriver Bruun-Gundersen i en epost til NTB.

– For tynt pasientgrunnlag

Bruun-Gundersen antyder at befolkningsgrunnlaget på Helgeland er for tynt for å opprettholde to sykehus, og at det kan gå mot en kontrollert nedlegging. Frp ønsket i stedet at det medisinske tilbudet skulle samles på ett sykehus, som skulle plasseres sør for Korgfjellet.

Bruun-Gundersen sier Frps stortingsgruppe onsdag vil drøfte om de skal fremme noen konkrete forslag i Stortinget.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er derimot glade for at to-sykehusmodellen vant fram.

– En viktig beslutning for å sikre skreddersøm, men også nok volum til spesialisering. Løsningen krever et løft for prehospitale tjenester og en god prosess videre med fagfolkene, skriver Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol i en SMS til NTB.

– Frps sanne ansikt

Senterpartiet sier avstand til fødetilbud og akuttilbud gjorde det nødvendig med to akuttsykehus i helgelandsregionen. Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe understreker at det er avgjørende at begge sykehus får beholde fullverdige akuttfunksjoner slik at det minste sykehuset skal være bærekraftig på sikt.

Toppe sier Frp «viser sitt sanne ansikt» i sykehuspolitikken, og at trusselen om omkamp viser at partiet er for sentralisering av tilbudet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken