Presentasjonen av styrepapirene

Artikkelen er over 3 år gammel

Styret skal selv formulere vedtaket om tomtevalg.

DEL

Idefaserapporten konkluderer med at tomtene på Opdøl og Storbakken begge er sterke alternativ.

Møtet startet med at konstituert direktør Dag Hårstad ønsket velkommen, og fortalte om hensikten med dagens presentasjon, å gi en kortfattet presentasjon av prosessen.

Strategi- og utviklingsdirektør Espen Remme fikk deretter ordet.

Her finner du alle styredokumentene.

Bærekraftig

Remme startet med å redegjøre for bakgrunnen for arbeidet med felles sykehus.

- Utviklingsplanen konkluderte med ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det skulle sikre et bærekraftig sykehus, sa Remme.

- I desember skal det tas stilling til lokalisering og tomtevalg, og hovedinnhold i sykehuset, i tillegg til den økonomiske bærekrafta, sa Remme.

Idefaserapporten ligger ved styresaken, og ble publisert klokka 11.

KSK-rapporten ligger også ved styresaken.

De tre alternativene ble deretter presentert.

- Det er liten skilnad på investeringskostnadene, sier Remme.

I ROS-analysen er det størst fokus på eventuell forvitring av fagmiljøene i byggefasen, sier Remme.

- Det vi ser er at 0-alternativet, med to sykehus, fremdeles er konstatert som like dårlig. Den legger vi til side.

- Når det gjelder de tre lokaliseringsalternativene, så kommer Astad dårligere ut, og vil ikke bli tilrådd. Astad er ikke et alternativ. Vi står dermed igjen med styrkene til Storbakken og Hjelset, sier Remme.

Forberedt på kritikk

Styrken for Storbakken er det geografiske midtpunktet. Bynært Kristiansund betyr at færre får lang reisetid.

Styrken for Hjelset er en sterk bo- og arbeidsregion.

- Hva så med nærheten til høgskolen?

- Vi er forberedt på kritikk for å ikke ha med alle kriterier, men vi har lagt fram de viktigste, sier Remme.

Den eksterne kvalitetssikringen etterlyser tydeligere målformuleringer, og krav til prosjektet.

- Vi har hørt fra fagmiljøene at det har vært gode prosesser. Det er viktig å holde fast ved, avsluttet Remme med.

Hårstad sier det har vært et veldig stort engasjement rundt prosessene.

- I løpet av de neste sju årene skal vi bygge Norges mest moderne sykehus. Jeg innstiller på tomt med formuleringer som styret bestemmer, sier Hårstad.

Saken skal behandles av styret for Helse Møre og Romsdal 17. desember. Dagen etter skal styret i Helse Midt-Norge behandle samme sak.

Les også:

Legger ikke fram innstilling om sykehusplassering

Forsert foretaksmøte 19. desember 

- Prosessen har havarert

Artikkeltags