Rapporten fra Holte Consulting, som skal kvalitetssikre utredningsarbeidet til Helse Møre og Romsdal, ble offentliggjort tidligere i dag.

- Vårt hovedproblem er at det ikke blir gjort prioriteringer. Slik vi ser det står det mellom kvalitet eller avstand til pasientene, men det er et helsefaglig spørsmål vi ikke legger oss opp i, sier Jan Høegh i Holte Consulting, som har vært prosjektleder for kvalitetssikringen.

- Vi savner at det trekkes konklusjoner, og nå er det ikke mye mer å tjene på flere utredningsarbeid, sier han til Tidens Krav.

Om rapporten til Holte Consulting har hatt noe med Eidsvik sin avgang å gjøre har han ingen formening om.

Les alle styredokumentene 

Kritisk

Blant annet blir det påpekt at målene har vært for upresise og lite prosjektspesifikke. Samtidig blir det påpekt at dette er konsistent med regionale og nasjonale helsepolitiske mål.

- En del av vårt oppdrag er å se om idéfaserapporten er i tråd med overordnede mål. Disse er ofte ganske runde i formuleringen, så sånn sett er den det, sier Høegh.

Kravene skal også være lite tydelig fremstilt, noe som gjør det vanskeligere for idefaseutredningen å komme frem til tydelige konklusjoner og anbefalinger.

Samtidig skal den økonomiske bæreevne være basert på sviktende forutsetninger, og at det er tvilsomt at det finnes økonomisk bæreevne innenfor de rammene som er stilt til rådighet.

Holte Consulting er likevel enig i at Astad ikke bør foretrekkes som tomtevalg.

- Mange relevante problemstillinger og forhold påpekes, men svært ofte leder ikke dette til konkrete drøftinger og klare konklusjoner eller anbefalinger, står det i rapporten.

Rapporten stiller spørsmål ved om hvilken ny informasjon som skal frembringes i neste fase som gjør det lettere  velge mellom Hjelset og Storbakken som tomtevalg.

Les hele rapporten her.

Les også: - Forventer kritiske spørsmål