Romsdals Budstikke: – SNR er bare én av grunnene til den store omstillinga

Helse Møre og Romsdal har over mange år ikke klart å tilpasse seg de økonomiske rammene gitt fra Helse Midt-Norge, sier økonomidirektør Heidi Nilsen til Romsdals Budstikke.

Helse Møre og Romsdal har over mange år ikke klart å tilpasse seg de økonomiske rammene gitt fra Helse Midt-Norge, sier økonomidirektør Heidi Nilsen til Romsdals Budstikke. Foto:

Økonomidirektør Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal om den pressede økonomiske situasjonen.

DEL

«Har nytt akuttsjukehus på Hjelset skylda for dagens kraftige kutt i helseforetaket? Eller er SNR løsninga på foretakets økonomiske krise?»

Det spørsmålet stiller Romsdals Budstikke til Heidi Nilsen, økonomidirektør i Helse Møre og Romsdal.

– Helse Møre og Romsdal har over mange år ikke klart å tilpasse seg de økonomiske rammene gitt fra Helse Midt-Norge. Dette skyldes ikke først og fremst store investeringer, men for høgt kostnadsnivå og driftsnivå i helseforetaket i forhold til inntektsrammene, svarer Nilsen til avisen som følger opp med å spørre:

– Betyr det at kutt og effektiviseringer vedtatt i Helse Møre og Romsdal måtte blitt gjennomført sjøl om SNR ikke skulle bygges?

– Det er riktig at helseforetaket må effektivisere uavhengig av SNR. Men deler av effektiviseringskravet skyldes at det må skapes rom for å betale renter og avdrag på SNR-lånet. Alternativet ville imidlertid vært å ta høyde for ekstra kostnader til dagens bygningsmasse, svarer Nilsen til Romsdals Budstikke.

Et nytt felles akuttsjukehus på Hjelset (SNR) vil spare helseforetaket for 101 millioner kroner i lønnsutgifter årlig, blant annet ved å slippe doble vaktteam. «SNR er ... en forutsetning for å løse flere av de økonomiske utfordringene foretaket har» skriver EY i bærekraftanalysa for SNR, melder RB.

Artikkeltags