Sykehusfred med Støre

Ny minister: Den nye helseministeren Jonas Gahr Støre får den betente sykehussaken i Nordmøre og Romsdal på sitt bord. Her flankert av Molde Aps Sissel Rykhus og Kristiansund-ordfører Per Kristian Øyen på Arbeiderpartiets fylkesårsmøte i fjor vår.

Ny minister: Den nye helseministeren Jonas Gahr Støre får den betente sykehussaken i Nordmøre og Romsdal på sitt bord. Her flankert av Molde Aps Sissel Rykhus og Kristiansund-ordfører Per Kristian Øyen på Arbeiderpartiets fylkesårsmøte i fjor vår.

Artikkelen er over 5 år gammel

Allerede på nyåret må nyutnevnt helseminister Jonas Gahr Støre finne en sykehusløsning som skaper fred mellom Kristiansund og Molde.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Støre etterfulgte fredag Anne-Grete Strøm-Erichsen som leder for et Helse- og omsorgsdepartement.

Ikke bestemt

Allerede som utenriksminister måtte han sette seg inn i den betente sykehussaken.

«Det skal bygges nytt sykehus for Molde, men hvilket sykehus det blir og hvor det skal ligge, har vi ikke bestemt», var alt Støre ville si da han gjestet fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Ap i mars i fjor.

Allerede på nyåret risikerer Støre å få beslutningen om lokalisering av et eventuelt nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal på sitt bord.

Utredning

Andre del av utredningene av ny sykehusstruktur planlegges offentliggjort fredag 28. september. Samtidig vil Helse Møre og Romsdal offentliggjøre sin vurdering av de ulike løsningsalternativene.

Styret i helseforetaket har vedtatt å gå videre med syv løsningsalternativer for ny sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal. I tillegg til nullalternativet (fortsatt drift som i dag) er de foreslått fire modeller med akuttsykehus i bare en av byene samt to alternative fellessykehusmodeller.

Artikkeltags