Trekker seg i enda en sak

I går ble det kjent at nedleggingen av fødeavdelingen vil bli foreslått utsatt. Nå er det klart at de også trekker seg på at konkurranseutsetting av renhold ikke skal være en virksomhetsoverdragelse.