Tidens Krav var i går på sykehuset. Der traff vi mange ansatte med binders på uniformen. Bindersen har blitt de sykehusansattes nye måte å vise uenighet med avgjørelsen om å flytte fødeavdeling og kirurgiske akuttfunksjoner til Molde.

Tidligere har ansatte gått med t-skjorter med «akutt-tyven». Det er også klistret klistremerker og avisutklipp rundt om på sykehuset.

Nei fra Engum

Denne uken kom det klar beskjed fra administrerende direktør Bjørn Engum. De ansatte får ikke lenger gå med denne typen skjorter, eller henge opp denne typen plakater.

Derfor er bindersaksjonen nå dratt i gang.

– Både Kristiansund sykehus og Molde sjukehus behandler pasienter fra så vel Nordmøre som Romsdal. Derfor er det viktig at både pasienter og pårørende møter sykehusmiljø de opplever som nøytrale. De skal oppleve seg like velkomne og trygge uansett hvilken geografisk eller politisk bakgrunn de måtte ha, meldte Engum.

Direktøren ber de ansatte begrense sitt engasjement til møter hvor pasienter og pårørende ikke er til stede. Han advarer samtidig mot allmøter.

– Det er ikke anledning til å arrangere møter i arbeidstiden, uten at dette er avklart med ledelsen.

Avslørende

Legetillitsvalgt Martin Unger kjenner ikke til den nystartede bindersaksjonen, men han er ikke forundret over at ansatte ønsker å vise misnøye, selv om ledelsen nå tar grep for å forhindre dette.

– Lovverket gir arbeidsgiver rett til å sende ut en slik beskjed, men jeg synes samtidig beskjeden er ganske avslørende.

Unger mener det bør være opp til den enkelte hvilken skjorte man har på, og hvordan man markerer sin misnøye.