Nordmøre og Romsdal samlet i kravet om barneavdeling

Regionrådene på Nordmøre og i Romsdal står samlet bak kravet om at det nye akuttsykehuset på Hjelset skal ha en barneavdeling med åtte senger og barnelege i vakt. Illustrasjon

Regionrådene på Nordmøre og i Romsdal står samlet bak kravet om at det nye akuttsykehuset på Hjelset skal ha en barneavdeling med åtte senger og barnelege i vakt. Illustrasjon

Artikkelen er over 1 år gammel

Regionrådene på Nordmøre og i Romsdal står samlet bak kravet om at det nye akuttsykehuset på Hjelset skal ha en barneavdeling med åtte senger og barnelege i vakt.

DEL

Det går fram av et brev Orkidé Nordmøre regionråd og ROR Romsdal regionråd har sendt til ledelsen i Helse Møre og Romsdal.

Som anbefalt

En arbeidsgruppe ledet av barnelege Marianne Nordhov har utredet framtidig organisering av det barnemedisinske tilbudet i hele helseforetaket. De har konkludert med at åtte senger i en barnemedisinsk (pediatrisk) enhet i det nye sykehuset på Hjelset vil kunne fylle behovet for tilbud til barn og unge i Nordmøre og Romsdal.

Vurderer tre modeller for det barnemedisinske tilbudet 

– Enheten ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) bør fungere som et barnesenter for alle barn og unge innlagt ved SNR, uavhengig av medisinsk spesialisttilhørighet. Det bør være barnelege i døgnkontinuerlig vakt med hjemmevakt deler av døgnet, konkluderer arbeidsgruppen og får støtte fra de to regionrådene.

– Alle barn på Nordmøre og i Romsdal fortjener et trygt, godt og tilgjengelig sykehustilbud i likhet med barn på Sunnmøre, skriver regionrådene.

De mener at å velge en annen modell enn dette (modell A) kan føre til alvorlige konsekvenser som følge av avvik knyttet til transport, spesielt i dårlig vær.

Da barneavdelingen ble helgestengt for å spare fire millioner gikk den 820.000 kroner i minus - i Ålesund var svikten på 7 millioner 

Redusert sommerstenging

I perioden fram til nytt sykehus kan tas i bruk, har arbeidsgruppen anbefalt at sommerstengingen reduseres fra åtte til fire uker og at stenging sammenfaller med de fire ukene fødeavdelingen i Kristiansund er stengt.

Forslaget støttes av regionrådene, som også mener at helgebemanningen ved barneavdelingen i Kristiansund bør økes i perioden til ny avdeling kan tas i bruk slik at man har samme kapasitet hele uken. Også dette er et forslag som arbeidsgruppen ledet av Nordhov, har anbefalt.

– Regionrådene forventer at styret følger ekspertgruppens råd når organiseringen av tilbudet til barn i Helse Møre og Romsdal skal vedtas i styret. Konklusjonen bør være som arbeidsgruppen anbefaler, barneavdeling med barnelege i vakt, åtte senger for akutt syke barn i en barnesengepost og tilpassede områder for poliklinikk og dagbehandling til barn, skriver regionrådene.

Brevet er underskrevet av Roger Osen, styreleder i Orkidé, Ellen Engdahl, daglig leder i Orkidé, Torgeir Dahl, styreleder i ROR, og Britt Rakvåg Roald, daglig leder i ROR.

Artikkeltags