Stortinget: Forslag om å stoppe nedlegging av fødeavdelingen

Fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund er vedtatt lagt ned, men lever fortsatt på lånt tid. Fredag skal politikerne på Stortinget stemme over et forslag om å stoppe alle planer om fødenedleggelser.