Det har vært arrangert flere aksjoner for sykehuset i Kristiansund. Lørdag mobiliseres det til ny stor aksjon. Målet er å vise politikere hva folk på Nordmøre mener i sykehussaken.

Svært mange hadde møtt fram på Idrettsplassen. Det anslås at mellom 2.000 og 3.000 mennesker var der. Både lege Anna Owczarz og ordfører Kjell Neergaard holdt taler. Det gjorde også stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) og Geir Nordli (Frp).

–  Det er statsråden som sitter med makta, og han styrer mer i det skjulte enn i det offentlige, sa Lundteigen.

–  Hadde dere ikke engasjert dere på den måten dere gjorde, hadde det ikke blitt noen sak i kontrollkomiteen, la han til.

Lundteigen brukte hardt skyts, og fikk massiv applaus.

–  Både jeg og dere skjønner at det er ugler i mosen i sykehussaken. Derfor, gode venner, helseforetaket må erstattes av en ny forvaltningslov for å gjøre det umulig å drive slik som i dag, sa stortingsrepresentanten.

- Vi gir oss aldri

Lege Anna Owczarz ba de folkevalgte om å fortsette å kjempe.

Kjære folkevalgte, om dere er røde, grønne eller blå i bunn; bli aldri grå i deres meninger og handlinger i kampen om et fullverdig helsetilbud for deres innbyggere. Aksepter kun svart og hvitt. Aksepter ikke minimumsløsninger. Vi gir oss aldri, sa barnelegen.

Dette er et ran. Et ran av helsetjenester - overført til Molde. Vi må berge sykehuset i Kristiansund med flest mulig tjenester. Barneavdeling og akutt er en selvfølge. Det er rett og slett dårlig planlegging å avvikle noe som fungerer så bra, sa Geir Nordli i sin tale.

Slo ring

Etter talene gikk folkehavet til sykehuset, hvor det bokstavelig talt ble slått ring rundt det.

– Hvorfor velger dere å fysisk slå ring rundt sykehuset?

– Det ligger jo en symbolikk i det, nemlig at folket blir en skanse som politikerne må overvinne dersom de vil legge ned sykehuset, sier Stein Kristiansen, en av initiativtakerne til aksjonen..

– Jo mer passive vi er, jo stadig nærmere kommer vi et helsesenter på 300 kvadratmeter, sier Kristiansen.

Feil å vente

Derfor mener han det blir feil å vente til rettsaken som Kristiansund kommune har anlagt mot staten i sykehussaken, skal starte.

– Vi trenger ikke å vente på rettsaken. Vi må ta den politiske kampen. Jeg får ikke understreket nok at for hver dag vi sitter i ro, kommer vi stadig nærmere et dårligere sykehustilbud, sier Kristiansen.

Han mener vi må tilbake til lokal politisk ledelse, og sikter til den regionale helseforetaksmodellen som praktiseres i dag.

– Vi mener det er feil å drive helseforetak som en butikk, sier Kristiansen og viser til Skottland som tok til tilbake den lokale styringen av sykehusene.

Han sammenligner situasjonen med det som skjer hos Ello, som kan bli lagt ned.

– Ello hadde utgangspunkt i lokal-eide Goma Fabrikker. Nå vil dagens eiere flytte produskjonen ut av Kristiansund, på tross av et stort moderne og kanskje gjeldfritt anlegg på Løkkemyra, sier Kristiansen.

– I tider hvor sentraliseringskreftene er sterke må vi oftere kjempe for det vi har. Derfor mener vi det er viktig med slike aksjoner. Å vise politikere at det er folket som har valgt dem.

Dette er ikke en partipolitisk aksjon. Her kan alle delta. Komiteen ønsker at flest mulig møter opp for å utøve sin makt, og bruke muligheten til å påvirke samfunnet.

– Vi vil framsnakke Nordmøre og nordmøringer som tar kampen selv, sier Kristiansen.