Høie: - Vil ikke legge ned sykehus

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

 Det er ikke regjeringens plan å legge ned lokalsykehus, sier helseminister Bent Høie (H).

– Dette står ikke på regjeringens agenda, sier Høie til NTB.

Helseministerenlover flere ressurser til sykehusene for å få ned tallet på korridorpasienter. Ingen lokalsykehus skal legges ned, sier han.

Men samtidig er både helseministeren og helseeksperter enige om at sykehusstrukturen må endres for å kunne møte framtidas utfordringer.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at sykehusene vil bli mer spesialiserte i fremtiden. Også endrede helsebehov i befolkningen vil tvinge fram endringer i sykehusstrukturen.

– Det vil være behov for endringer. Hvor fort dette skal gå, må bygge på lokale risiko- og sårbarhetsanalyser, sier helsedirektøren.

Ny plan

I oktober, om lag en måned etter kommunevalget, skal helseminister Bent Høie legge fram sin nasjonale helse- og sykehusplan. Høie har allerede skapt storm, da han i januar anslo at et sykehus bør ha et pasientgrunnlag på 60.000 til 80.000 for å opprettholde et akuttkirurgisk tilbud.

Det betyr at halvparten av landets sykehus vil miste tilbudet, noe som kan bety kroken på døra for sykehusene og som har ført til kraftig motstand lokalt.

– Dette sa jeg for å løfte fram noen av de dilemmaene vi står i, sier Høie nå.

I den store helsedebatten i Arendal tirsdag svarte han «et klinkende klart nei» på spørsmål om det er riktig at han mener at halvparten av alle sykehus er for små til å opprettholde kirurgisk akuttberedskap. Tvert imot understreker han at han ikke vil legge ned lokalsykehus.

– Dette står ikke på min og regjeringens agenda, sier Høie til NTB.

– Det er viktig å opprettholde en ryggrad av små sykehus i hele landet, med gode akuttilbud.

– Uforsvarlig

I stedet lover han å styrke sykehusene og øke kapasiteten etter at Legeforeningen tirsdag varslet at belegget ved mange norske sykehus er uforsvarlig høyt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er belegget i gjennomsnitt 93 prosent, 8 prosentpoeng over OECDs anbefalte øvre grense for forsvarlighet. Akershus universitetssykehus i Lørenskog (Ahus) topper statistikken med et belegg på 108 prosent. Det betyr at hvert år må 7.000 pasienter ligge i korridoren.

Høie sier til NTB at sykehusene må styrkes for å få ned antallet korridorpasienter.

– Vi vil bygge ut kapasiteten for å møte de utfordringene vi har, sier han.

Men dette betyr ikke nødvendigvis bare å telle senger, understreker Høie.

– Den viktigste kapasiteten er personell. Folk blir ikke nødvendigvis friske av å ligge i en seng, sier helseministeren, som også i Arendal ble møtt av lokale sykehusaksjonister som demonstrerte mot nedleggingen av nyfødtavdelingen ved Arendal sykehus. «Galskap!!» sto det på bannerne som møtte Høie.

Tviler

Lege Mads Gilbert tviler på helseministerens forsikringer.

– Han sier forskjellige ting hele tiden. Jeg tror Høyre og regjeringen har skjønt at dette er en gedigen tapersak foran valget, sier Gilbert til NTB.

Også Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen mener det er åpenbart at Høie har snudd i saken.

– Det er lurt av ham, sier Micaelsen til NTB.

Artikkeltags