Fjerner anestesivakt på natt

Styret i Helse Møre og Romsdal hadde ingen innvendinger til administrasjonens forslag om å fjerne tilstedevakt i anestesi på natt ved sykehuset i Kristiansund og erstatte denne med hjemmevakt.