Sve med interpellasjon om sykehus

Frank Sve (Frp) er redd sykehussituasjonen vil sprenge fylket. Nå ber han fylkestinget ta grep.

Frank Sve (Frp) er redd sykehussituasjonen vil sprenge fylket. Nå ber han fylkestinget ta grep.

Frank Sve (Frp) spør i en interpellasjon til fylkestinget om framtiden til sykehusene i Ålesund, Kristiansund og Volda.

DEL

I interpellasjonen – som Sve onsdag ettermiddag sendte en kopi av til Tidens Krav – kommer det tydelig fram at Frps gruppeleder i fylkestinget ønsker svar på mange spørsmål rundt situasjonen til sykehusene i fylket.

Interpellasjonen, som vil bli lagt fram til fylkestinget i desember, avsluttes med følgende forslag for – ifølge Sve – å kunne ta fatt i saken:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen forberede en fag- og faktadag i fylkestinget om helse- og sykehussituasjonen i fylket.

2. Med på dette møtet må det inviteres representanter fra regjering, Helse Midt Norge og Helse Møre og Romsdal, samt bruker- og fagorganisasjonene. De fire sykehusene bør også få mulighet til å legge fram sin egen situasjonen og utfordringene til hvert sykehus, «usminket» og uten å bli styrt av ledelsen i helseforetaket, der fylkestinget kan stille nødvendige spørsmål i en åpen dialog.

Sve ber også om at planene for det nye sykehuset på Hjelset blir grundig presentert.

Interpellasjon

En interpellasjon er en muntlig eller skriftlig forespørsel fra et medlem av en debatterende forsamling til forsamlingens ledelse eller medlemmer av en regjering. Til forskjell fra et vanlig spørsmål får andre medlemmer delta i debatten.

I et kommunestyre stilles spørsmålet til en representant med direkte politisk ansvar for et visst område. Det kan være formannen i en nemnd eller de kommunevalgte for øvrig som en representant bestemmer. (Wikipedia)

– I Møre og Romsdal er situasjonen omkring våre sykehus dramatisk, da det over lang tid har vært store merforbruk, og nå skal en gjennomføre betydelige kutt i driften for å kunne gjennomføre bygging av Nye Molde sjukehus. Fylkestinget har vært svært så rolig i denne saken, men det som skjer i vårt helseforetak kan en ikke bare sitte stille å se på, uten nødvendige engasjement og reaksjoner, sier Sve.

Han stiller i interpellasjonen blant annet disse spørsmålene:

– Hvilket tilbud skal innbyggerne på Nordmøre få i framtida?

– Hva med tilstrekkelig fødeavdeling i Kristiansund og andre sentrale sykehustilbud?

Sve spør også hvordan sykehustjenestene er tenkt å bli i fylket etter at et nytt og moderne sykehus står klart på Hjelset?

– Her på Sunnmøre er frykten svært stor for at bygging av nytt sykehus i Molde vil medføre en sakte nedbygging av sykehusene i Ålesund og i Volda. Den same redselen er på Nordmøre, med frykt for nedbygging av helse- og sykehustilbudet i Kristiansund, sier Sve.

– Blir kuttene i Ålesund og Volda gjennomført, samt at den helt nødvendige utviklingsplanen for disse sykehusene blir utsatt langt fram i tid, tror jeg ferden til Vestlandet tar til for Sunnmøre sin del. På Nordmøre er situasjonen den samme, der nedbygging av Kristiansund sjukehus og spesielt planene om flytting av fødetilbudet til Molde, er i ferd med å sende store deler av denne regionen til Trøndelag, sier Sve i interpellasjonen.

Han ber om at Møre og Romsdal fylkeskommune på en helt annen måte enn før, ta fatt i saken om sykehustilbudet i fylket.

– Klarer ikke vi i fellesskap å skape ro rundt disse tjenestene, klarer vi aldri å holde sammen Møre og Romsdal fylke som egen region, sier han.

Artikkeltags