Jordmødre slår alarm om beredskap

Av

Måten sykehusene finansieres på fører til økt risiko og fare for komplikasjoner for fødende, mener Jordmorforbundet. Ved Ahus slår de ansatte alarm.

DEL


Ved innsatsstyrt finansiering (ISF), som er måten norske sykehus får halvparten av sine driftsmidler på, fører vellykkede vaginale fødsler til at man over tid får mindre penger og færre ansatte, skriver Dagsavisen.

– Barna som fødes friske, gir lite inntekt, mens syke barn er god inntekt for sykehuset. Det er vi kritiske til, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

Hun sier at for lav jordmorbemanning nå er et landsomfattende problem. Dersom det ikke tas grep, kan konsekvensene bli alvorlige.

Ingen beredskap

Ved Ahus beskriver jordmødrene Malin Myklebust og Eli Aaby hverdagen som «ikke forsvarlig». På det meste har de opplevd 24 fødende kvinner på et døgn på avdelingen, og nylig måtte åtte ansatte håndtere 14 fødsler på åtte timer. Myklebust er tillitsvalgt for de ansatte. Hun sier det er trygt å føde på sykehuset, men at de ansatte opplever hverdagen som tøff.

I sommer sendte de bekymringsmelding til ledelsen og fikk litt forsterkning for en periode, men også beskjeden om at det ikke er penger til høyere bemanning. Aaby og Myklebust sier det ikke er noen ressurser igjen til beredskap dersom noe uventet inntreffer.

– Økonomene som lager budsjettene, vet ikke hvordan det er å jobbe med mennesker eller med noen som er veldig, veldig redde. De tenker bare at når fødselstallene synker, så trenger vi ikke like mange jordmødre. De tar ikke høyde for at flere kvinner må settes i gang nå enn før, eller at vi kanskje må ta imot 14 kvinner på én kveld, sier Aaby.

Krever annen finansiering

Ap krever nå at stykkprisfinansiering innen fødsels- og barselomsorgen opphører. Partiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, varsler at hun kommer til å legge fram et forslag for Stortinget hvor hun ber helseminister Bent Høie (H) sørge for at landets fødeavdelinger finansieres over en fast ramme.

– Vi har verdens beste føde- og barseltilbud, og det er en skanse vi må forsvare hver dag og i hvert budsjett, sier Kjerkol, som forteller at hun forventer støtte for forslaget fra både Senterpartiet og SV.

Artikkeltags