Har brukt konsulenter for 830.000 kroner på tre måneder for å kutte kostnader

Helse Møre og Romsdal har i løpet av desember, januar og februar brukt 832.000 kroner på konsulenter for å planlegge kuttene som nå skal gjennomføres.