Sykehus blir sjukehus?

Kristiansund sykehus kan bli Kristiansund sjuekehus. (Foto: Bjørn A. Hansen)

Kristiansund sykehus kan bli Kristiansund sjuekehus. (Foto: Bjørn A. Hansen)

Artikkelen er over 7 år gammel

Snart kan det blir slik at nordmøringene drar til sjukehuset. Ikke sykehuset.

DEL

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok tirsdag at nynorsk blir den offisielle språkformen for foretaket. Dermed kan Kristiansund sykehus måtte skifte navn til Kristiansund sjukehus.

I regelverket står det nemlig at navnet på et statsorgan skal ha både en bokmåls- og en nynorskform dersom det ikke passer med samme navneforma i begge språkformene.

Så dersom man ønsker å bruke «sykehus» som en del av navnet, må man i tillegg ha et nynorsknavn med formen «sjukehus». Administrasjonen understreker at formen «sjukehus» kan brukes både på nynorsk og bokmål, og ved å bruke denne formen slipper sykehuset derfor å ha to navn.

Årsaken til at Helse Møre og Romsdal får nynorsk som målform er at et flertall av kommunene krever nynorsk. Av alle kommunene som helseforetaket skal dekke er det 23 som krever nynorsk, 13 er nøytrale til målform, mens 2 kommuner er erklærte bokmålskommuner.

Men i svar på brev fra enkeltpersoner er det målformen til personen som har tatt kontakt som skal brukes.

Artikkeltags