Av alle kommunens etater, er Nav best i klassen når det gjelder sykefravær.

Ved utgangen av august var sykefraværet registrert til 3,17 prosent, en formidabel nedgang fra godt over 13 prosent både i 2011 og 2012.

– Vi er selvsagt veldig godt fornøyd med de lave tallene, sier daglig leder Geir Obed Nordli i Nav Kristiansund.

– Hovedårsaken til det lave nivået akkurat nå, er at flere langtidssykemeldte er kommet på plass igjen. Vi har også tatt noen organisatoriske grep som vi tror har hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, sier Nordli, som er leder for rundt 60 kommunale og statlige ansatte i Kristiansund.

Gjenganger

Høyt sykefravær blant Kristiansund kommunes rundt 1.800 ansatte har vært en gjenganger siden toppen ble nådd med et gjennomsnitt på 10,06 prosent i 2009. Siden da har kurven pekt nedover til 8,41 prosent.

Fortsatt er fraværstallene svært høye på enkelte områder; barnehager 13,35 prosent, kultur, næring og idrett 11,89, hjemmetjenesten 11,52 og sykehjem 11,27 prosent.

– Vi har brukt mye krefter og ressurser på å snu den negative utviklingen, og mye tyder nå på at innsatsen har fått varig virkning, sier kommunens personalsjef Nils Walseth.

Han peker på at det er langtidsfraværet som trekker opp. Korttidsfraværet ligger på rundt 2 prosent.

Egenmeldte fravær ligger rundt én prosent, slik at legemeldte fravær er på 7,5 prosent, noe som er i samsvar med IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv).

Debatt-tema

Sykefraværet ble tema da bystyret i sitt siste møte drøftet kommunens økonomiske situasjon. Dagfinn Ripnes (H) stilte det retoriske spørsmålet om hvorfor det er slik at verdens friskeste folk opererer med sykefravær på mellom 8 og 12 prosent.

– Det høye fraværet er uløselig knyttet til verdens mest luksuriøse sykelønnsordning. Ikke ett politisk parti ønsker å endre den. Vi må innse at ordningen er et velferdsgode i en oljestyrt økonomi, sa Ripnes.

Han ble sterkt imøtegått av Wenche Tønnsen (Ap), som mente innlegget fra Ripnes var respektløs og virkelighetsfjernt.

– Det er ikke noe lukrativt å være sykemeldt, sa Tønnesen.