Toppsatsing på skog: Nordmørsbedrifter er med

Den første kommersielle trebygningen i Norge over fire etasjer med tradisjonelt bindingsverk kommer i Trondheim. Bedrifter på Nordmøre er med i nettverksklyngen det skal satses på.