Overrekkelsen fant sted under den årlige julemiddagen i regi Surnadal pensjonistforening på NoFo. Ordfører Lilly Gunn Nyheim sto for utdelingen av prisen som besto av et fotografi av Reidar Østvik samt en sjekk, til sammen 5.000 kroner.

Både Martinus og Grete Torvik har i en årrekke engasjert seg i arbeidet med og for eldre. Foruten en rekke verv i ulike organisasjoner, har Martinus blant annet stått bak det populære suksessopplegget med stavganggruppa i pensjonistforeningen.

Grete har også hatt en rekke verv og oppgaver, blant annet med eldremiddagen i Todalen, bygda de bor i.