Vil ikke slå sammen barnehager nå

Kommunedirektøren mener det er best å avvente situasjonen og tilrår at barnehagen i Todalen består som i dag.