Todalspålen setter ingen rekord

Målet var 36 meter, men Todalspålen blir ikke mer enn 12 meter høy.