Todalingene takker for sjansen: Skole og barnehage fortsetter så lenge bygda stiller med mange nok barn

Politikerne hadde samtalet på forhånd og blitt enige om å følge rådmannen som gir skole og barnehage i Todalen videre liv. - Dette er bra, sier FAU i Todalen.