Folketallet øker og optimismen stiger i bygda

Med 20 tilflyttere øker folketallet med sju prosent i Todalen. – Vi opplever tilflytting, ikke utflytting, sier Bjørn Gunnar Ansnes i Todalen grendelag.