– Ser fram til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens

RUSSEN SAMLER INN: Liv Botten og Heidrun Solstad i Surnadal demensforening og helselag (til høyre på bildet) sammen med russen ved Surnadal vidaregåande skole som stiller som bøssebærere under årets Demensaksjon 17. - 19. september.

RUSSEN SAMLER INN: Liv Botten og Heidrun Solstad i Surnadal demensforening og helselag (til høyre på bildet) sammen med russen ved Surnadal vidaregåande skole som stiller som bøssebærere under årets Demensaksjon 17. - 19. september.

Artikkelen er over 1 år gammel

Nordmøre gjør seg klar til årets Demensaksjon.

DEL

17.–19. september banker bøssebærere fra Surnadal demensforening og helselag og Åsgard helselag på dørene i Surnadal kommune for å samle inn penger til Demensaksjonen.

Helt siden 2004 har avgangselevene ved Surnadal vidaregåande skole stilt som bøssebærere. Så også i år.

– Russen gjør en kjempejobb, de fortjener all mulig ros, sier Liv Botten, leder i Surnadal demensforening og helselag.

Hun oppfordrer surnadalingene om å ha pengene klare når bøssebærerne kommer mandag, tirsdag og onsdag neste uke.

– Det går an å bidra på andre måter enn med kontanter, men da blir ikke bidraget registrert som gitt fra vår kommune. Og det er slik at dess mer Surnadal gir, dess mer støtte får lokalforeningen når vi søker om støtte til prosjekt, sier Botten.

Må ha mer kunnskap

Mange andre grender på Nordmøre har innsamlinger i forbindelse med demensaksjonen. Steinsgrenda helselag skal ha dør-til-dør-aksjon fra Tøvika til Hoset 17.–23. september. Ingar Bjarne Aae forteller at ti personer fordeler området mellom seg, og oppfordrer folk til å ha kontanter klare.

Det vil kreves stor innsats i årene som kommer før man klarer å stoppe eller bremse Alzheimer og andre demenssykdommer. Når det fortsatt ikke er funnet noen effektiv behandling, er det blant annet fordi vi vet for lite om årsakene til hvorfor demens oppstår. For å kunne utvikle en kur, må det mer kunnskap til.

Demensaksjonen er Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige innsamlingsaksjon til norsk demensforsking.

– Forskere over hele verden ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden i nær framtid, og vi ser fram til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Men for å komme dit, må det mer forsking til. Med din gave kan vi forske, slik at færre får demens, og slik at de som er rammet kan få god hjelp til å mestre hverdagen, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Fakta om demens

Mer enn 77.000 mennesker i Norge har demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.

På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 150 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

Demens er en dødelig hjernesykdom.

Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Artikkeltags